Pentru succesul

afacerii tale!

Prin profesionalism, experiență, seriozitate și responsabilitate, voi fi partenerul dumneavoastră de încredere, cel care vă stă la dispoziție și vă acordă suport în tot ceea ce întreprindeți!

Profesionalism

Servicii contabile oferite cu maximă implicare și seriozitate, prin punerea în aplicare a cunoștințelor și experienței acumulate.

Responsabilitate

Aplicarea corectă a legislației actualizate și în continuă schimbare. A fi contabil înseamnă a fi responsabil!

Raport optim cost-calitate

Tarife personalizate în funcție de fiecare afacere, astfel încât clientul să beneficieze de servicii de calitate la prețuri accesibile.

Servicii oferite

Servicii contabile personalizate catre societati/persoane fizice (SRL, PFA, II, IF, Profesii Liberale s.a) din diferite domenii de activitate (comert, productie, servicii etc.), bazate pe respectarea legislatiei in vigoare, efectuate de catre un expert contabil, membru activ CECCAR, filiala BRASOV.

Fiscalitate

Lucrări cu caracter fiscal: calcul de impozite, taxe, contribuții
Întocmire și depunere declarații fiscale la ANAF
Obținerea înregistrării societăților în scop de TVA/în scop special de TVA
Obținere certificate fiscale, analiza situațiilor fiscale
Consultanță privind diverse spețe apărute în derularea activității companiei, în scopul optimizării raportului cost-beneficiu

Contabilitate

- Consultanță privind întocmirea documentelor primare și circuitul acestora în cadrul entității
- Asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității
- Înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile
- Întocmire și verificare balanță de verificare lunară, întocmire registre obligatorii: Registru-jurnal, Registru Inventar, Registru Cartea Mare
- Întocmire și certificare bilanț de către un expert contabil, membru activ CECCAR
- Urmărire solduri lunare clienți/furnizori, întocmire diverse rapoarte în relația cu terții ( bănci, instituții publice, ANAF etc.)
- Analize economico-financiare și raportări manageriale

Resurse umane

Evidența personalului: întocmire și actualizare dosare de personal: Contracte individuale de muncă, fișe de post, Acte Adiționale La CIM, întocmire documentație pentru încetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de muncă, actualizare informații privind persoane în întreținere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.
Întocmire și depunere REVISAL
Întocmire pontaje și state de plată
Calculul și evidența concediilor medicale, întocmire dosare pentru recuperarea creanțelor de la FNUASS

Tarife

  • Tarifele sunt structurate în funcție de volumul documentelor contabile și complexitatea activității.

Volumul documentelor contabile este dat de numărul facturilor de intrare și ieșire, numărul chitanțelor, numărul tranzacțiilor de pe extrasele de cont, case de marcat, etc.

Complexitatea activității este reprezentată de următoarele aspecte:

– forma de impozitare (impozit pe venit sau impozit pe profit);

– statutul TVA – plătitor/neplătitor de TVA

– numărul angajaților și dinamica personalului;

– implicații fiscale ale operatiunilor desfășurate (dacă există importuri sau exporturi, achiziții sau livrări UE, tranzacții desfășurate într-o altă monedă);

Tarifele sunt personalizate pentru fiecare tip de activitate in parte, astfel incat clientul sa fie multumit de raportul calitate-pret.

Pentru a obține o ofertă de preț, detaliază activitatea pe care o desfășori sau plănuiești să o desfășori prin formularul de contact.

Ultimele articole de pe blog

Contact

Hai să discutăm despre cum putem duce afacerea ta la următorul nivel! Programează o întâlnire sau doar trimite-ne o întrebare, te așteptăm cu drag!

Contact

0771 538 202
office@contabilfagaras.ro
Făgăraș
Brașov